2014-06-03

Screenshot from 2014-06-05 08:11:39
Detta race bjöd återigen på vind, rejält med vind, vilket i sin tur innebär att trimaranen kom till sin rätt för en gångs skull. Det är ju nu så att det är svårt att handikappsegla mellan flerskrovare och enpetare, eftersom flerskrovsbåtar blir vindlinjära på ett helt annat vis.

Dessutom hade vi dålig sikt och det visade i sin tur på en svaghet med den nya mållinjen, det var helt enkelt så dålig sikt att det var ssvårt att se fyren.

Staffan med Femman lyckades tydligen med en liten felnavigering och kom i mål

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*