2016-05-31 (Tisdag)

Webmaster/kappseglingsansvarig var inte på plats, så här är den lista han knappade in en vecka senare, med reservation för fel:Screenshot from 2016-06-20 23:13:20