2014-08-28

Här är tabellen efter en del pyssel. Att göra aritmetiska operationer på tidpunkter i tim:min:se-format är tydligen inte heöt självklart att det blir rätt
Screenshot - 2014-08-29 - 22:27:01
Totaltabellen så långt:
Screenshot - 2014-09-01 - 08:51:04

I kolumnen “-3 lägsta” så utgår jag från att den segling som INTE plockas bort är den sista på torsdag och om vi istället sorterar på den så ser det ut som:
Screenshot - 2014-09-01 - 08:48:59
Jämnt i toppen alltså och ingen av de bästa har råd att utebli!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*