2013-08-29

Screenshot from 2013-08-30 09:59:07
Det blev fel igår kväll först, så det kändes klokt att kontrollräkna!

Klubbtabellen så långt:
Screenshot from 2013-08-30 10:27:03

Kolumnen längst ut är alltås poängen om man plockar bort de två sämsta racen för varje ekipage. Det är väl tämligen uppenbart att vi borde ändra systemet så att vi i något större utsträckning prioriterar resultat framför närvaro, en del har ju nollor att plocka bort men andra bara femmor!

Bilder kommer här snart!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*