2021-08-05

Som väntat va många båtar fortsatt på semester, vi borde kanske varit lite mer på hugget innan semestern och stämt av intresset … tyvärr stod ju vi på land stora delar våren och missade nästa alla kvällar.

Hur som helst spikade Raymond till slut!