Torsdag 24 maj

Kappseglingen genomfördes i svaga vindar med tre ekipage, just denna gången utan undertecknad närvarande. För omväxlings skull så vann inte Pontus.

Det var två “nya” båtar med, något som naturligtvis är väldigt kul. Mera!

Utan att egentligen ha förankrat det så har jag tillsvidare givit Staffan 5 poäng. Jag vill minnas att vi har haft detta uppe till diskussion tidigare, att en båt som faktiskt kommer till start borde ha någon form av poäng. Men jag inser att vi borde ha samsyn om detta, ordet är fritt!