Banor

Bana anpassas efter rådande förhållanden och annonseras på segling.morarna.se senast 13:00 på tävlingsdagen, kontrollera därför alltid online vilken bana som gäller för dagen.

Om ingen bana angetts seglas den “Gamla banan” beskriven nedan.

Nedan utgör exempel på banor vi kan komma att segla, de är dock inte de enda banor som kan bli aktuella under säsongen, utan för dagen annonserad bana gäller oavsett nedan.

“Gamla banan” (5.5nm)
(Den faller vi tillbaka på om inget annat anges, men vi undviker den om möjligt)

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Stora Rotholmen om SB
2. Röd prick stenskärsbank om SB
3. Stenskär om SB
Målgång: Enslinjen vid bryggnocken


“Kortbanan A” (4.7nm)
Vi behåller kortbanan för lättvind, alternativ A är precis som tidigare.

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Stora Rotholmen om SB
2. Röd prick stenskärsbank om SB
3. Stenskär om SB
Målgång: När Långgarns fyr försvinner bakom Långgarn

“Kortbanan B” (4.7nm)
Samma bana, samma start och mål men seglas åt andra hållet

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Stenskär om BB
2. Röd prick stenskärsbank om BB
3. Stora Rotholmen om BB
Målgång: När Långgarns fyr försvinner bakom Långgarn


“Johannisgrunds ostmärke – Skalkaren” (6.1nm)

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Johannisgrunds ostmärke om SB
2. Skalkaren SB
Målgång: Enslinjen vid bryggnocken

Kan även seglas åt motsatt håll

“Skalkaren – Johannisgrunds ostmärke” (6.1nm)

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Skalkaren BB
2. Johannisgrunds ostmärke om BB
Målgång: Enslinjen vid bryggnocken

Båda varianterna kan kortas ned till målgång vid udden och blir då ca 5.1 nm


“Johannisgrunds ostmärke – Stenskär” (6.3nm)

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Johannisgrunds ostmärke SB
2. Stenskär om SB
Målgång: När Långgarns fyr försvinner bakom Långgarn


“Vettskärsbanan” (6.6nm)
Här är man fri att segla kring Oxpelle som man vill

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Vettskär om SB
2. Röd prick stenskärsbank om SB
3. Stenskär om SB
Målgång: När Långgarns fyr försvinner bakom Långgarn


“Norrhällsbanan 6.6 nm”

Obs, med en målgång utanför Långarns fyr för att korta ned banan, den kan förlängas till udden likt övriga banor och blir då ca 6.9nm men det kräver bra vind.

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Röd prick Norrhäll om BB
Målgång: Enslinje mellan Långgarns fyr och Stora Rotholmens södra udde


“Långa Norrhällsbanan 7.0 nm”

Den här blir i längsta laget, så vi får se vad vädret och båtarna tillåter

Start: Enslinjen vid bryggnocken
1. Röd prick Norrhäll om BB
2. Röd prick Stenskärsbank om BB
Stenskär om SB
Målgång: Enslinje mellan Långgarns fyr och Stora Rotholmens södra udde