Reglemente

Morarnas Båtklubb

Klubbsegling
Tävlingsbestämmelser, utgåva 2021

Avsikten med torsdagsseglingarna är att skapa en lättsam och trivsam tävlingsform i våra hemmavatten, samtidigt som tävlingen är upplagd för att vara så resurssnål med funktionärsinsatser som möjligt.

1. Seglingen genomförs som SRS-segling, där alla kategorier båtar seglar mot varandra. SRS ur gällande mätbrev eller tabeller för standardbåtar hos Svenska Seglarförbundet. I de fall båten seglas ”Shorthanded” (Med max 2 personer) tillämpas SRSs och i de fall båten seglas utan undanvindssegel tillämpas SRS/ SRSs utan undanvindssegel enligt mätbrev/ båtdatablad. Avdrag för fock medges ej.

2. Kappseglingen genomförs INTE enligt KSR, utan enligt Seglarförbundets förenklade regler, dvs i princip väjningsreglerna. Det har aldrig någonsin varit trångt på våra seglingar, så det fanns inte anledning att bli stressad inför elaka motståndare och nu borde väl den risken bli rent obefintlig.

3. Varje ekipage ansvarar själv för tidtagning och rapportering. Med dagens uppkopplade verklighet är sekundprecision enkel att uppnå. Tid för målgång är den tid som båtens skeppare avläser när start/mållinje passeras.

Banan stänger kl 21:30 maj-juni och 21:00 augusti-september, om alla ekipage hunnit i mål då används ordinarie mållinje, eljest den yttre mållinjen. Ekipage som inte hunnit i mål innan banan stänger får DNF.

4. Tävlingen är öppen för alla medlemmar i MBK och andra, speciellt vill vi uppmuntra våra grannklubbar på Gålö att deltaga.

5. Varje ekipage som startar i en segling erhåller poäng. Varje ekipage som startar erhåller fem poäng, även ekipage som inte fullföljer. Dessutom erhåller ekipage som fullföljer racet en poäng för varje ekipage som slås, varvid även även DNF-ekipage räknas.

Vi vill aktivt uppmuntra alla att åka ut och segla i stället för att sitta i TV-soffan. Om man inte får tag på  någon gast, har brutit foten eller något annat dumt så är det bättre att åka ut och kappsegla med någon annan i stället.

Skeppare som på detta sätt väljer att deltaga som gast erhåller tre poäng.

Exempel: Tre båtar startar, båt A segrar över båt B och båt C hinner inte i mål. A får då 5 + 2 = 7 poäng, B 5 + 1 = 6 poäng, C 5 poäng samt evt gastar 3 poäng.

Totalpoäng för alla seglingar utom de tre sämsta summeras. Ett vandringspris utdelas till den som härvid uppnått högst poäng. Hedersomnämnanden av alla tänkbara slag är fullt möjliga.

6. MBK ikläder sig inget ansvar och allt deltagande sker helt på egen risk.

7. Start/mållinjen är en enslinje där det övre märket är flaggstången vid klubbhuset och det nedre märket är lyktstolpen intill.

Båda märkena är markerade med s k LGF-trianglar:

Triangelmärkena gör det lätt att identifiera stolparna, speciellt för deltagare från våra grannklubbar.

Med tanke på att vinden ofta mojnar när solen sjunker, speciellt i Långgarnsviken, så är det obligatioriskt för alla ekiopage att klocka och rapportera även den yttre mållinjen till den förkortade banan, som defineras av den linje då fyren Långgarn skyms av Långgarnsudd.

8. Bana annonseras senast 13:00 på tävlingsdagen på segling.morarna.se om ingen banan annonserats seglas den s k Rotholmsbanan medsols:

 • Start enslinje östra piren
 • St Rotholmens NV udde medsols
 • Pricken Stenskärsbank medsols
 • Stenskär medsols
 • Långgarnsudd motsols
  OBS! Klocka alltid passagetid yttre mållinje Långgarns fyr ens Långgarn
 • Mål enslinje östra piren

Kontrollera information på segling.morarna.se och sök kontakt med närvarande ekipage innan start, vi vill kunna anpassa banor efter rådande förhållanden.

9. Om SMHI utfärdat minst kulingvarning (= klass 1-varning) för område norra Östersjön avseende kvällen till sjörapporten kl 13 (el motsv på smhi.se) är tävlingen med automatik inställd. Detta gäller även om prognosen ändras under eftermiddagen.

 1. Tävlande båtar delas in i startgrupper A, B & C enligt följande. Om båtar ämnade att starta i grupp A eller B inte hinner till start ges de möjligheten att starta med med senare startgrupp.
 • 18:30 startgrupp A (SRS/SRSs tom 0,900)
 • 18:40 startgrupp B (SRS/SRSs 0,901 – 1,025).
 • 18:50 startgrupp C (SRS/SRSs över 1,025).

11.  Tjuvstart (utan omstart) ger 5 minuters tidstillägg per påbörjad minut. Exempel: start kl 18.29.59 ger 5 minuters tillägg, start kl 18.28.01 ger 10 minuters tillägg.

12. Kappseglingskommitténs beslut kan ej överklagas utan är enväldigt. Kommittén är i det närmaste omutlig.

13. Föranmälan krävs ej, utan anmälan och rapportering tas emot per e-post, SMS, telefon eller direkt till någon snarast möjligt efter seglingen. Det blir väldigt mycket roligare om resultatet kan spikas samma kväll, så rapportera samma kväll eller direkt när vi träffas efteråt för bortföklarngarna. Blir något fel i hastigheten så korrigerar vi det.

 • Namn på skeppare
 • Båtnamn, båttyp samt segelnummer.
 • Medlemsnummer MBK alt namn på klubb.
 • SRS/LYS-tal enligt tabell eller mätbrev.
 • Starttid (OBS, även om tjuvstart ej förekommit, syftet är att underlätta identifiering).
 • Tid i mål
 • Namn/nr på närmaste ekipage före och efter över mållinjen.
 • Uppmuntran samt eventuella protester eller bortförklaringar.