2011-08-25

Jag har fått rapporter från alla båtar utom en, jag har från mig själv, Åke, Pontus, Björn (via Peter K) och Ove Blomqvist. Men vi var sex båtar, och som Peter K mycket riktigt påpekar så står det i föreskrifterna att rapportering skall ske senast kvällen efter racet. Tävlingskommittén är ändå vänligt sinnad och antar i brist på bättre information att det vara Mamba Mia och att den fullföljde racet och den tilldelas härmed 5 poäng för att ha varit med. Är det på något annat vis så räknar jag med att få veta det, ni brukar ju vara rätt snabba på att ta ned mig om det behövs…

Kvällen bjöd bland annat på två örnar som cirklade över oss i starten. De höga öarna läade och det var tydligt att rävarna i gänget var duktiga på att bedöma var vindstråken gick. Undertecknad misslyckades rätt så kapitalt med det och det är ju inte mycket nytta med kolfibersegel om de hänger som trasor…

Så här ser tabellen ut:

Min dotter tog några bilder som jag lagt ut under den fliken.

Det står utom allt tvivel Pontus har plockat hem klubbmästerskapet, grattis och väl förtjänt! Så här ser klubbtabellen ut efter åtta kappseglingar:
Vi har ju justerat litet i reglerna och poängberäkningen under resans gång, men det verkar väl ändå som om vi har hittat en rimlig avvägning mellan att premiera seglingsresultat och visat intresse.

Sammanfattningsvis så kan vi ändå summera att vi genomfört åtta kappseglingar med som minst två och som mest åtta ekipage (gastar medräknade) och det är mycket mer än vad vi trodde när vi började i våras.

Nästa aktivitet för kappseglingskommittén är som sagt planeringsmöte med OBF, GBK och VBS/Östnora så att nästa års seglingar inte onödigtvis kolliderar och dessutom ska jag försöka se om vi kan genomföra Seglingsförbundets regelkurs under vintern.

Vill vi segla mera så rekommenderas OBF:s söndagsseglingar och vill man ha litet mera allvar så kör ju GBK sin Gålökannan nästa helg. Se under “Länkar” för anmälan/information via resp klubb.

Om någon är med så uppskattas en rapport, vi andra kan då grotta oss i besvikelsen att vi inte var med och sådant är ju alltid upplyftande.

/Anders J

One Reply to “2011-08-25”

  1. Jag tycker det är sjysst att du väntat, men reglerna säger att tid skall rapporteras senast kvällen efter loppet. Nu är det tredje kvällen efter loppet – när har man försuttit sin chans?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*