2017-05-30 (Tisdag)

Rapporten från säsongens tredje kappsegling blir ett stort och respektfullt hedersomnämnande av Pluto, som i ensamt majestät gjorde en perfekt start, med bra fart och närmast exakt på sekunden 18.40:

Heder åt den modiga besättningen som på detta vis vågade utmana elementens raseri.

Jag kan således redan utlova att Pluto alltså kommer att inhysta fem poäng för bedriften även om kappseglingen när detta skrives fortfarande pågår under överinseende av kappseglingskommittén.

Efter kvällen så borde Pluto då leda tabellen med 19 poäng före “knogarna” som har 18!

/Anders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*