2016-06-16

På samma tema som två veckor tidigare så var kappseglingsansvarig inte tillstädes utan fastmer i København och förberedde disputatuionsmiddag.

Enligt rykte så var det regn och enligt vissa källor så var Haffsårkestern ensam på banan.

Men det kan visa sig vara hur fel som helst!