2023-08-24

8:e seglingen

Vi kör “gamla banan MOTSOLS”.

Start: Enslinjen vid bryggnocken

1. Stenskär om BB

2. Röd prick stenskärsbank om BB

3. Stenskär om BB

Målgång: Enslinjen vid bryggnocken

Hinner inte alla båtar i mål innan 21:00 kortar vi som vanligt banan i enslinjen när Långgarns fyr försvinner bakom Långgarn. Glöm inte att ta mellantid.

Rapportera Båtnamn, SRS, starttid, mellantid & målgångstid i kommentarer nedan.

Seglingen genomförs med förenklade regler, se “Reglemente” för mer info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*