2022-06-09

Säsongens 4:e kappsegling,

Starter enligt nedan

18:30 grupp A (SRS tom 0,900)
18:40 grupp B (SRS 0,901 – 1,025)
18:50 grupp C (SRS över 1,025)

Banan stänger 21:30, om inte alla båtar gått i mål på långa barnan gäller resultat för korta banan

Bana annonseras senast 13:00 på tävlingsdagen på segling.morarna.se om ingen banan annonserats seglas den s k Rotholmsbanan medsols:

  • Start enslinje östra piren
  • St Rotholmens NV udde medsols
  • Pricken Stenskärsbank medsols
  • Stenskär medsols
  • Långgarnsudd motsols
    OBS! Klocka alltid passagetid yttre mållinje Långgarns fyr ens Långgarn
  • Mål enslinje östra piren

Kontrollera information på segling.morarna.se och sök kontakt med närvarande ekipage innan start, vi vill kunna anpassa banor efter rådande förhållanden.

För information om startlinje, regler mm. se Reglemente