Inbjudan till ”Skälåkersköret” 2020.

Sent, men om något vill kappsegla på lördag så ordnar Skälåkers båtklubb “Skälåkersköret” på lördag. Anmälan har gått ut, men jag tror de välkomnar fler deltagare. De har bjudit in oss och alla Haninges klubbar.

Inbjudan till ”Skälåkersköret” 2020.

Lördagen den 12 september 2020.
Tävlingen är en kappsegling öppen för medlemmar i båtklubbar i Haninge .

Lördagen den 12 september.
Skepparmöte på dansbanan på Skälåkers båtklubb kl 1100 med beräknad start kl 1200. Endast en representant per båt deltar i mötet.

Tävlingen är en tävling för familjebåtar där resultatet beräknas efter ”svenska respit system”, SRS.
Vanliga sjövägsregler gäller.
Tävlingen är klubbmästerskap för medlemmar i Skälåkers båtklubb.
Maxtiden är beräknad till 5 timmar. Prisutdelning kl 1730.
Anmälan med uppgifter enligt nedan skickas till

kappsegling@skalakersbatklubb.se  senast  torsdagen den 10 september .

  • Båttyp
  • Båtnamn
  • SRS tal och standardbåt eller mätbrevsbåt
  • Skeppare
  • Båtklubb
  • Segelnummer
  • Mobilnummer till skepparen