Sammanfattning av synpunkter

Det har varit en smula åsiktsutbyte och framkastande av synpunkter sedan vårt nattliga stiltjeäventyr i torsdags. För att förtydliga och för att ni inte ska behöva leta bland kommentarerna så är här ett förslag som jag tror blir tillräckligt bra för alla:

– Vi startar 18:40/18:55. Peter hinner ut och sannolikt vitknogarna också (5 minuter…).
– Obligatorisk mellantid Stenskärsbank.
– Första båt i mål 20:30 = hela banan, eljest gäller mellantiden som målgång.

Vi kan naturlugtvis skjuta tiden fem minuter åt ena eller andra hållet, liksom att man kan finlira med villkoren som utlöser avkortning av bana. Men det kändes mer rimligt med ett positivt villkor (hela banan gäller om någon kommit in före xxx), snarare än ett negativt (korta banan om inte alla kommit i mål för xxx).

Pontus och Anders var och seglade Oxnös söndagssegling idag. Lång bana, Oxnö – Toklopricken medsols – Stenskärsbank motsols – Vettskär motsols – Oxnö. Blåste på rätt bra bitvis och väldigt byigt. Se http://www.oxnobatforening.se/2013/08/18/hostens-forsta-klubbsegling/

Så nu har ni almanackan klar för kommande vecka:
– Torsdag kväll MBK 18.40/18.55
– Lördag morgon Oxnö (I varje fall Robert och Anders är anmälda!)
– Om ni är flitiga och klarat av båda aktiviteterna ovan kan kommittén i ömmande fall eventuellt bevilja dispens från Oxnös söndagssegling nästa söndag.

Glöm nu inte att splitsa dyneemastroppar till era barberhaulers, köpa storfallschackel i titan eller nåt annat kul innan dess!

/Anders