Svåra strapatser!

För att alla som inte seglar ska förstå vilken påfrestning vi seglare utsätts för så publicerar vi här några bilder som togs under förförra racet:

DSCF3661

DSCF3659

DSCF3655

Tack Pontus! I sammanhanget ska det kanske ocksås påpekas att ingen nog hade tid att fotografera under förra veckans race, där var det mer inriktat på överlevnad.

Pontus har dessutom ställt följande fråga:

“Finns det möjlighet att höja maximala srs-talet för båtar som startar 18.40? Som det är nu så måste jag starta i sista startgrupp om jag kör med undanvindssegel och kommer att segla helt allena på banan igen som förra året vilket inte var så kul.

Förra året hade jag FOCK i mätbrevet med 1,156 resp 1,194.

I år har jag hängt på genuan men har inte sökt något mätbrev i än.

Höjs gränsen för start i grupp 2 till 1,209 så kan jag segla med genua och undanvindssegel (1,17 med genua och 1,208 med undanvindssegel som jag hade i 2012 års mätbrev.) tills jag får årets mätbrev.”

Undertecknad avser att bifalla Pontus begäran. Egentligen spelar det ju mindre roll i vilken startgrupp man startarm deta handlar ju mera om att få en trevlig tävling. Härmed ändras SRS för startgrupp 2 till 1,100 – 1,209 och startgrupp 3 till 1,210 och däröver.

Reglementet har uppdaterats i enlighet därmed.

3 Replies to “Svåra strapatser!”

  1. Att dela in i tre klasser var för att alla skulle hamna ungefär samtidigt i mål. Ser inte ett problem med att justera det lite.