Börjar mörkna nu…

Det märks att det lider mot höst. Litet fler båtar men också ganska mörkt, vi var sex båtar och en gast. Resultat under fliken “Resultat” (var annars?). Speciellt gläder vi oss att vi hade en deltagare från Oxnö, Lars Ericsson. Lars har kommit med några intelligenta synpunkter och jag ber att få återkomma om dem.

Vi hann gå över mållinjen i dagsljus, men innan segelkapell var på plats hann det bli ganska mörkt. En tanke (som också Lars ventilerade) vore om vi skulle tillåta alla att starta 18:30 för de sista augustiseglingarna, alltså valfritt för alla att starta 18:30 eler 19:00.

Och återigen, GLÖM INTE SÖDERTÖRNSPOKALEN NÄSTA HELG! Se fliken “Länkar” för Oxnö och anmälan!

Synpunkter snälla, gärna här på bloggen!