Klubbtabell totalt hittills

Det här handlar ju mera om äran än om blodigt allvar. Det finns säkert många bra invändningar om poängsystemet och om huruvida våra resultattabeller för tidigare seglingar ska ändras och korrigeras.

Regeln är att alla som deltager fär 5 poäng plus en poäng för varje ekipage man slår. Funktionär erhåller också 5 poäng i förekommade fall.

Tanken är ju att premiera deltagande och det framgår ju tydligt att om man ständigt ä’r med så klättrar man i den tabellen.

2 Replies to “Klubbtabell totalt hittills”

 1. Jag fick en kommentar från FS som jag tycker alla skall läsa och är värd att debattera:

  "Mitt förslag är att köra 5 poäng för allt deltagande (bidragande till att det blir en lyckad kväll) … kör 5 poäng per skeppare, oavsett om man sitter i egen båt, annans båt eller som funktionär tycker jag … för att det trots allt skall finnas lite krydda att vinna också tycker jag att alla 5 poängare får bidra med 1 poäng till summan av dem man slår (för båtarna som kommer före)

  Exempel – jag seglar mot Pontus, till kvällen har jag rekryterat Robban (åkes son i F18) & Tommy Åkerman (Performance 35) som alla istället seglar på min båt … totalt 2 deltagande båtar.

  Robert och Tommy får 5 poäng oavsett vad som händer (tycker inte att man behöver få vinstpoäng om man gastar annan båt va? Någon krydda kan få finnas kvar i att jaga egen besättning/ segla egen båt också – annars slutar det med att alla vill segla med någon som visar sig duktig =)

  Vinner Pontus däremot så får han 5+3 poäng eftersom han trots allt slagit 3 skeppare i klubben (även om alla varit på samma båt), förlorar han får han 5 poäng för deltagande utan båtar efter sig.

  Vinner jag får jag 5+1 poäng eftersom jag slagit Pontus (1 skeppare/ 1 båt), förlorar jag får jag 5 poäng för deltagande utan båtar efter mig.

  Vore inte det ett bra sätt att både uppmuntra deltagande ensam eller i annans båt och dessutom ge en "extra bonus" för att t.ex. slå dig och pontus i samma båt? Eller tycker du det verkar krångligt?

  //Fredrik"

  Jag tycker det låter klokt. Det viktigaste är ju att vi stimulerar aktivitet i klubben. Synpunkter?

 2. Jag ser att jag formligen drunknar i kommentarer ;-(

  Men jag tycker att det är rätt tänkt att man inte ska straffas bara för att man seglar med en annan båt, så tanken att man inhöstar 5 poäng för att man åker ut och gastar är inte alls dum.

  Däremot så är jag tveksam till att man skulle få poäng för att man slår gastar, det kan bli väldigt besvärligt för den stackare som ska hålla reda på poängen.

  Men finns det ingen annan som har någon synpunkt så det inte blir monolog här?