Risk för stiltjerace igen!

Er tävlingskommittéordförande ligger ute på Gåsstensfjärden och hinner inte in i tid att segla idag. Pontus ringde nyss och vi kom överens om att de som tar sig ut kommer överens om att evt korta av banan.

Tag kontakt med Pontus/Ting!